PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 01 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 27/08/2018
Tuần : 01 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 27/08/2018