PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Phạm Thế Duyệt
   Sinh ngày: 16/03/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 3-Hạ Chiểu- Minh Tân- Kinh Môn
   Thành tích:     Đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa học lớp 9 năm học 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Nam Hương
   Sinh ngày: 06/02/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 2-Bích Nhôi- Minh Tân- Kinh Môn
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng anh lớp 9 năm học 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Đoàn Minh Tâm
   Sinh ngày: 29/09/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Khu 2-Bích Nhôi- Minh Tân- Kinh Môn
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng anh lớp 9 năm học 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018