PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Điều chỉnh lịch xét công nhận tốt nghiệp THCS 15/05/2021 [HyperLink19]
2 Điều chỉnh lịch kiểm tra HKII (8/5/2021) 09/05/2021 [HyperLink19]
3 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2021 06/05/2021 [HyperLink19]
4 Điều chỉnh Lịch kiểm tra HKII năm học 2020-2021 06/05/2021 [HyperLink19]
5 Kế hoạch thực hiện chương trình, kiểm tra học kỳ II, thực hiện xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 03/05/2021 [HyperLink19]
6 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2021 07/04/2021 [HyperLink19]
7 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2021 23/03/2021 [HyperLink19]
8 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 2/2021 23/03/2021 [HyperLink19]
9 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2021 07/01/2021 [HyperLink19]
10 Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2020-2021 23/12/2020 [HyperLink19]
11 KẾ HOẠCH THỤC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12/2020 10/12/2020 [HyperLink19]
12 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 20/11/2020 13/11/2020 [HyperLink19]
13 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11/2020 11/11/2020 [HyperLink19]
14 BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ CB,CC,VC NĂM HỌC 2020-2021 13/10/2020 [HyperLink19]
15 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 10/10/2020 [HyperLink19]
16 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB,VC,NLĐ NĂM HỌC 2020-2021 10/10/2020 [HyperLink19]
17 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/2020 06/10/2020 [HyperLink19]
18 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2020-2021 06/10/2020 [HyperLink19]
19 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9/2020 15/09/2020 [HyperLink19]
20 KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 11/09/2020 [HyperLink19]
    
123