PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị LyÂm nhạc6A461111
2Nguyễn Thị HoaÂm nhạc6B46    
3Nguyễn Thị HoaÂm nhạc6C     
4Nguyễn Thị HoaÂm nhạc6D     
5Trần Thị Thuỳ DươngÂm nhạc7A46    
6Trần Thị Thuỳ DươngÂm nhạc7B42    
7Trần Thị Thuỳ DươngÂm nhạc7C42    
8Trần Thị Thuỳ DươngÂm nhạc7D36    
9Trần Thị Thuỳ DươngÂm nhạc7E38    
10Nguyễn Thị LyÂm nhạc8A421111
11Nguyễn Thị LyÂm nhạc8B391111
12Nguyễn Thị LyÂm nhạc8C371111
13Nguyễn Thị LyÂm nhạc8D341111
14Nguyễn Thị LyÂm nhạc9A42    
15Nguyễn Thị LyÂm nhạc9B43    
16Nguyễn Thị LyÂm nhạc9C35    
17Nguyễn Thị LyÂm nhạc9D29    
18Nguyễn Thị Thanh VânCông nghệ6A46    
19Đào Thị HoànCông nghệ6B     
20Nguyễn Thị Thu HàCông nghệ6C46    
21Nguyễn Thị Thanh VânCông nghệ6D45    
22Nguyễn Thị HảoCông nghệ7A461111
23Nguyễn Thị HảoCông nghệ7B421111
24Nguyễn Thị HảoCông nghệ7C421111
25Nguyễn Thị HảoCông nghệ7D361111
26Nguyễn Thị HảoCông nghệ7E381111
27Nguyễn Thị HảoCông nghệ8A421211
28Nguyễn Thị HảoCông nghệ8B391211
29Nguyễn Thị HảoCông nghệ8C371211
30Nguyễn Thị HảoCông nghệ8D341211
31Nguyễn Thị HảoCông nghệ9A411221
32Vũ Thị ÁiCông nghệ9B43    
33Vũ Thị ÁiCông nghệ9C35    
34Phạm Thị Minh ThuỷCông nghệ9D29    
35Nguyễn Thị Thu HuyềnĐịa lí6A46    
36Ngô Thị Thanh XuânĐịa lí6B46    
37Ngô Thị Thanh XuânĐịa lí6C46    
38Ngô Thị Thanh XuânĐịa lí6D45    
39Nguyễn Thị Thu HuyềnĐịa lí7A461211
40Đàm Thị Thu HiênĐịa lí7B42    
41Bùi Thị HươngĐịa lí7C41    
42Bùi Thị HươngĐịa lí7D36    
43Bùi Thị HươngĐịa lí7E38    
44Ngô Thị Hương ThúyĐịa lí8A     
45Ngô Thị Hương ThúyĐịa lí8B     
46Ngô Thị Hương ThúyĐịa lí8C     
47Ngô Thị Hương ThúyĐịa lí8D     
48Nguyễn Thị Thu HuyềnĐịa lí9A     
49Nguyễn Thị Thu HuyềnĐịa lí9B     
50Nguyễn Thị Thu HuyềnĐịa lí9C     
51Nguyễn Thị Thu HuyềnĐịa lí9D     
52Đàm Thị Thu HiênGdcd6A46    
53Đàm Thị Thu HiênGdcd6B46    
54Nguyễn Thị Thanh BìnhGdcd6C46    
55Nguyễn Thị Thanh BìnhGdcd6D45    
56Bùi Thị HươngGdcd7A46    
57Nguyễn Thị Thanh BìnhGdcd7B42    
58Nguyễn Thị Thanh BìnhGdcd7C42    
59Nguyễn Thị Thanh BìnhGdcd7D36    
60Nguyễn Thị Thanh BìnhGdcd7E38    
61Ngô Thị Thanh XuânGdcd8A42    
62Ngô Thị Thanh XuânGdcd8B39    
63Ngô Thị Thanh XuânGdcd8C37    
64Ngô Thị Thanh XuânGdcd8D34    
65Nguyễn Thị Thanh BìnhGdcd9A41    
66Nguyễn Thị Thanh BìnhGdcd9B43    
67Nguyễn Thị Thanh BìnhGdcd9C34    
68Nguyễn Thị Thanh BìnhGdcd9D29    
69Trần Thị HuyềnHóa học8A421231
70Trần Thị HuyềnHóa học8B391231
71Phạm Thị NgânHóa học8C371231
72Phạm Thị NgânHóa học8D341231
73Phạm Thị NgânHóa học9A421231
74Trần Thị HuyềnHóa học9B431231
75Trần Thị HuyềnHóa học9C351231
76Trần Thị HuyềnHóa học9D291231
77Nguyễn Thị Phương AnhLịch sử6A46    
78Nguyễn Thị Phương AnhLịch sử6B46    
79Lê Bảo YếnLịch sử6C46    
80Phạm Thị DungLịch sử6D45    
81Lê Bảo YếnLịch sử7A461211
82Lê Bảo YếnLịch sử7B42    
83Lê Bảo YếnLịch sử7C41    
84Lê Bảo YếnLịch sử7D36    
85Lê Bảo YếnLịch sử7E38    
86Nguyễn Thị Phương AnhLịch sử8A421211
87Nguyễn Thị Phương AnhLịch sử8B391211
88Nguyễn Thị Phương AnhLịch sử8C37    
89Nguyễn Thị Phương AnhLịch sử8D33    
90Nguyễn Thị Phương AnhLịch sử9A411111
91Nguyễn Thị Phương AnhLịch sử9B431111
92Nguyễn Thị Phương AnhLịch sử9C341111
93Nguyễn Thị Phương AnhLịch sử9D291111
94Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật6A461111
95Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật6B461111
96Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật6C461111
97Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật6D451111
98Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật7A461111
99Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật7B421111
100Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật7C411111
101Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật7D361111
102Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật7E381111
103Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật8A421111
104Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật8B391111
105Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật8C371111
106Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật8D341111
107Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật9A411111
108Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật9B431111
109Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật9C341111
110Trần Thị Thuỳ DươngMĩ thuật9D291111
111Đào Thị HươngNgoại ngữ6A462221
112Đào Thị HươngNgoại ngữ6B462221
113Đào Thị HươngNgoại ngữ6C462221
114Đào Thị HươngNgoại ngữ6D45    
115Nguyễn Thị LươngNgoại ngữ7A462221
116Bùi Thị Thanh ThủyNgoại ngữ7B42    
117Nguyễn Thị LươngNgoại ngữ7C422221
118Bùi Thị Thanh ThủyNgoại ngữ7D36    
119Nguyễn Thị LươngNgoại ngữ7E382221
120Đào Thị HươngNgoại ngữ8A422221
121Đào Thị HươngNgoại ngữ8B392221
122Đào Thị HươngNgoại ngữ8C372221
123Bùi Thị Thanh ThủyNgoại ngữ8D     
124Nguyễn Thị LươngNgoại ngữ9A422221
125Nguyễn Thị LươngNgoại ngữ9B432221
126Nguyễn Thị LươngNgoại ngữ9C352221
127Nguyễn Thị LươngNgoại ngữ9D292221
128Đàm Thị Thu HiênNgữ văn6A462251
129Đàm Thị Thu HiênNgữ văn6B46    
130Trần Thị XuânNgữ văn6C462251
131Đặng Thị Bích ThuỷNgữ văn6D45    
132Bùi Thị HươngNgữ văn7A462251
133Đặng Thị Bích ThuỷNgữ văn7B422251
134Đặng Thị Bích ThuỷNgữ văn7C412251
135Trần thị Bích LýNgữ văn7D352251
136Bùi Thị HươngNgữ văn7E382251
137Ngô Thị Thanh XuânNgữ văn8A422251
138Ngô Thị Thanh XuânNgữ văn8B392251
139Lê Bảo YếnNgữ văn8C372251
140Lê Bảo YếnNgữ văn8D342251
141Trần thị Bích LýNgữ văn9A412261
142Phạm Thị DungNgữ văn9B432261
143Phạm Thị DungNgữ văn9C352261
144Trần thị Bích LýNgữ văn9D292261
145Phạm Thị Minh ThuỷSinh học6A451311
146Nguyễn Thị HoàSinh học6B461311
147Phạm Thị Minh ThuỷSinh học6C461311
148Phạm Thị Minh ThuỷSinh học6D451311
149Trần Thị HuyềnSinh học7A461311
150Trần Thị HuyềnSinh học7B421311
151Trần Thị HuyềnSinh học7C421311
152Trần Thị HuyềnSinh học7D361311
153Trần Thị HuyềnSinh học7E381311
154Phạm Thị NgânSinh học8A421311
155Phạm Thị NgânSinh học8B391311
156Phạm Thị NgânSinh học8C371311
157Phạm Thị NgânSinh học8D341311
158Phạm Thị Minh ThuỷSinh học9A421311
159Phạm Thị Minh ThuỷSinh học9B431311
160Phạm Thị Minh ThuỷSinh học9C341311
161Phạm Thị Minh ThuỷSinh học9D291311
162Nguyễn Thị HoàThể dục6A461231
163Nguyễn Thị HoàThể dục6B461231
164Nguyễn Thị HoàThể dục6C461231
165Nguyễn Thị HoàThể dục6D451231
166Nguyễn Thị HoàThể dục7A461231
167Nguyễn Thị HoàThể dục7B421231
168Nguyễn Thị HoàThể dục7C411231
169Nguyễn Thị HoàThể dục7D361231
170Phạm Duy HưngThể dục7E381231
171Phạm Duy HưngThể dục8A421231
172Phạm Duy HưngThể dục8B391231
173Phạm Duy HưngThể dục8C371231
174Phạm Duy HưngThể dục8D341231
175Phạm Duy HưngThể dục9A421231
176Phạm Duy HưngThể dục9B431231
177Phạm Duy HưngThể dục9C351231
178Phạm Duy HưngThể dục9D291231
179Bùi Thị HoaToán6A452331
180Trần Thị HoànToán6B462331
181Trần Thị HoànToán6C462331
182Nguyễn Thị Thanh VânToán6D452331
183Nguyễn Thị PhượngToán7A452331
184Trần Thị HoànToán7B422331
185Nguyễn Thị HoaToán7C422331
186Nguyễn Thị Thanh VânToán7D362331
187Nguyễn Thị HoaToán7E372331
188Nguyễn Thị PhượngToán8A422331
189Nguyễn Thị PhượngToán8B392331
190Nguyễn Thị Thu HàToán8C372331
191Nguyễn Thị Thu HàToán8D332331
192Bùi Thị HoaToán9A412331
193Nguyễn Thị Hải ThanhToán9B432331
194Nguyễn Thị Hải ThanhToán9C342331
195Bùi Thị HoaToán9D292331
196Bùi Thị HoaTự chọn6A451221
197Nguyễn Thị Hải ThanhTự chọn6B451221
198Nguyễn Thị Hải ThanhTự chọn6C     
199Bùi Thị HoaTự chọn6D     
200Vũ Thị ÁiTự chọn7A46    
201Vũ Thị ÁiTự chọn7B421221
202Nguyễn Thị HoaTự chọn7C41    
203Nguyễn Thị Hải ThanhTự chọn7D     
204Nguyễn Thị HoaTự chọn7E38    
205Nguyễn Thị Thu HàTự chọn8A421221
206Nguyễn Thị Thu HàTự chọn8B39    
207Nguyễn Thị Thu HàTự chọn8C371221
208Nguyễn Thị Thu HàTự chọn8D33    
209Trần thị Bích LýTự chọn9A41    
210Bùi Thị HoaTự chọn9A41    
211Bùi Thị HoaTự chọn9B43    
212Phạm Thị DungTự chọn9B43    
213Phạm Thị DungTự chọn9C34    
214Nguyễn Thị Hải ThanhTự chọn9C34    
215Bùi Thị HoaTự chọn9D29    
216Phạm Thị DungTự chọn9D29    
217Nguyễn Thị Thanh VânVật lí6A46    
218Đào Thị HoànVật lí6B461121
219Đào Thị HoànVật lí6C46    
220Nguyễn Thị Thanh VânVật lí6D451121
221Đào Thị HoànVật lí7A451121
222Đào Thị HoànVật lí7B421121
223Đào Thị HoànVật lí7C421121
224Đào Thị HoànVật lí7D351121
225Đào Thị HoànVật lí7E371121
226Đào Thị HoànVật lí8A421121
227Đào Thị HoànVật lí8B391121
228Đào Thị HoànVật lí8C371121
229Đào Thị HoànVật lí8D341121
230Vũ Thị ÁiVật lí9A421221
231Vũ Thị ÁiVật lí9B431221
232Vũ Thị ÁiVật lí9C351221
233Đào Thị HoànVật lí9D29