PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH KHỐI 6,7,8,9 NĂM HỌC 2020-2021 27/07/2020 [HyperLink19]
2 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021 27/07/2020 [HyperLink19]
3 Kế hoạch kiểm tra HKII năm học 2019-2020 04/06/2020 [HyperLink19]
4 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 6/2020 30/05/2020 [HyperLink19]
5 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm học 2019-2020 08/05/2020 [HyperLink19]
6 Kế hoạch tổ chức Ngày đọc sách lần thứ 7 27/04/2020 [HyperLink19]
7 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 04/2020 26/04/2020 [HyperLink19]
8 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 03/2020 26/04/2020 [HyperLink19]
9 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2020 26/04/2020 [HyperLink19]
10 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01/2020 26/04/2020 [HyperLink19]
11 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 12/2019 26/04/2020 [HyperLink19]
12 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11/2019 26/04/2020 [HyperLink19]
13 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/2019 26/04/2020 [HyperLink19]
14 KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CB,CC,VC,NLĐ NĂM HỌC 2019-2020 25/09/2019 [HyperLink19]
15 KẾ HOẠCH HỌP HỘI ĐỒNG CHỦ NHIỆM VÀ GIÁO VIÊN DẠY THÊM 20/09/2019 [HyperLink19]
16 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9 CỦA NHÀ TRƯỜNG 13/09/2019 [HyperLink19]
17 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
18 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
19 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
20 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]