PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG THCS MINH TÂN
XEM VÀ IN THẺ THIẾT BỊ
 
Cài font mã vạch
STTHọ và tênG.TNơi sinhChỗ ở hiện tại
1Đỗ Thị LiệtNữTứ Kỳ - Hải Dương Phú Thứ - Kinh Môn - Hải Dương
2Đỗ Thị KhánhNamLam Sơn - Thanh Miện - Hải DươngMinh Tân - Kinh Môn - Hải Dương
3Đào Thị HươngNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
4Bùi Thị HươngNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
5Nguyễn Thuỳ LinhNữTiên Hồng - Gia Lộc- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
6Lê Thị NếtNữNgũ Hùng- Thanh Miện- Hải DươngPhú Thứ- Kinh Môn- Hải Dương
7Dương Thị Thanh HuyềnNữLiên Mạc- Thanh Hà- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
8Phạm Thị Minh ThuỷNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
9Phạm Thị PhươngNữViệt Hưng- Kim Thành- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
10Nguyễn Thị Phương AnhNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
11Nguyễn Thị HảoNữHiệp An- Kinh Môn- Hải DươngHiệp An- Kinh Môn- Hải Dương
12Đặng Thị Bích ThuỷNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
13Phạm Thị DungNữChí Minh- Chí Linh- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
14Nguyễn Thị LươngNữAn Sinh - Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
15Trần thị Bích LýNamTT Thanh Hà- Thanh Hà- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
16Phạm Thị HuyềnNữPhú Thứ - Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
17Ngô Thị Thanh XuânNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
18Trần Thị XuânNữNăm Trung-Nam sách- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
19Nguyễn Thị Thanh VânNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
20Trần Thị HuyềnNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
21Nguyễn Thị Hải ThanhNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
22Nguyễn Thị PhượngNữAn Sinh - Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
23Nguyễn Thị LyNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
24Trần Thị Thuỳ DươngNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
25Đàm Thị Thu HiênNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
26Bùi Thị Thanh ThủyNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
27Nguyễn Thị HoàNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
28Vũ Thị ÁiNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
29Phạm Thị NgânNữThái Thịnh- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
30Nguyễn Thị Thu HàNữPhú Thứ - Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
31Nguyễn Thị ThoaNữPhú Thứ - Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
32Hà Thị MỵNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
33Bùi Thị HoaNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
34Nguyễn Thị DuyênNữHiệp Hoà- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
35Trần Thị HoànNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
36Lê Bảo YếnNữDuy Tân- Kinh Môn- Hải DươngDuy Tân- Kinh Môn- Hải Dương
37Nguyễn Thị Thu HuyềnNữHiệp An- Kinh Môn- Hải DươngHiệp An- Kinh Môn- Hải Dương
38Đào Thị HoànNamMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
39Nguyễn Thị HoaNamCổ Dũng- Kim Thành- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
40Phạm Duy HưngNamDuy Tân- Kinh Môn- Hải DươngDuy Tân- Kinh Môn- Hải Dương
41Phạm Thị HàNữ Bích Nhôi- Minh tân
42Phạm Thị ThúyNữKinh Môn-Hải DươngBích Nhôi- Minh tân
43Nguyễn Thị Thanh BìnhNữMinh Tân - Kinh Môn- Hải DươngKhu 2- Bích Nhôi -Minh Tân - Kinh Môn- Hải Dương
44Bùi Thị Thanh ThủyNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
45Ngô Thị Hương ThúyNữMinh Tân- Kinh Môn- Hải DươngMinh Tân- Kinh Môn- Hải Dương
30292521 Hà Thị Mỵ